Produkty

Wzrost maksymalnego poziomu czynnika ruchomej wyceny („swing pricing”)